1957

Tom Bell, Graham Gillett, Horse, Bryan Lawrence (Sciver),
 Kiwi (came with Gavin Dobie) and John Williams.

Picture taken by Howard Baker 02/03/1957


courtesy of Graham Gillett

                                                                                                                    /back